Categorie: Effectiviteit

Als ICT iets magisch is hoef je niet te specificeren wat “het” moet doen; dat weet ICT immers zelf wel. Gecombineerd met het geloof in vooruitgang en de overtuiging dat bestaande processen en medewerkers vooruitgang belemmeren wordt ICT een wondermiddel dat alle denkbare problemen oplost. 

Een veelgenoemde valkuil is implementatie in een deel van de organisatie. Dat leidt veelal tot meer wrijving, Agile teams die klagen over belemmeringen en soms leidt het zelfs tot een minder effectieve organisatie als geheel.

In de periode dat ik heb gevolleybald heb ik een jaar lang een trainer-coach gehad die ons langs de kant altijd toeriep: “beter je best doen!”. Net als managers die meer betrokkenheid als doel zien haalde die coach oorzaak en gevolg door elkaar.

Het vragen en vinden van hulp. Het zoeken naar ondersteuning is voor sommigen moeilijk. Waarom…

Het leven is per definitie een herhaling van zetten. Mijn oma is inmiddels ver in de 90 maakte twee wereldoorlogen, uitvinding van TV en internet en nog wat andere flauwekul mee en zei het jaren geleden al. Per saldo verandert er niet veel; een oorlogje en wat genocide hier en daar, de jeugd die de boel van eieren maakt, moord en doodslag en een beurs die weer eens instort, het is van alle tijden.

Soms loopt er de hele dag zo’n zinnetje door je hoofd dat je net niet te pakken krijgt; was iets met “mess”, “fine mess” of zoiets. Wie zei dat ook alweer? In dit geval staat het bovenaan als je zoekt op “another fine mess”.

Laten we niet zoeken naar iemand die alles weet maar naar iemand die genoeg weet om te beseffen wat ie NIET weet en bovendien in staat is iemand te vinden en aan te sturen die dat wel weet.

Ik ben eigenlijk niet zo´n fan van Arnon Grunberg. Ik de volkskrant van afgelopen zaterdag schrijft hij echter rake dingen over “Nederlandse boosheid” en berichtgeving in de Telegraaf.

Ik heb anderhalf jaar gevolleybald met teamgenoot Jan. Hij was een markante persoon die op trainingen altijd de aandacht naar zich toetrok.Als Jan niet op de training was (wat zelden gebeurde) was het maar een dooie boel.