Categorie: Management

Ik ben een ervaren Agile coach en project- en verandermanager die transformaties en projecten in een grote diversiteit aan organisaties tot een goed einde heeft gebracht.

In de periode dat ik heb gevolleybald heb ik een jaar lang een trainer-coach gehad die ons langs de kant altijd toeriep: “beter je best doen!”. Net als managers die meer betrokkenheid als doel zien haalde die coach oorzaak en gevolg door elkaar.

Al jaren werkend in dynamische matrix organisaties vraag ik me dagelijks 2 dingen af. Is het normaal wat hier gebeurt? Kan het ook anders?