Het probleem met betrokkenheid

In de NRC van 12 oktober stond een artikel met de titel “Wie betrokken is, is gelukkiger“. Het artikel betoogt dat wie betrokken is bij de organisatie waarvoor hij werkt niet alleen optimaal presteert maar ook gelukkiger is.

In de periode dat ik heb gevolleybald heb ik een jaar lang een trainer-coach gehad die ons langs de kant altijd toeriep: “beter je best doen!”. Net als managers die meer betrokkenheid als doel zien haalde die coach oorzaak en gevolg door elkaar. Als je spelers of medewerkers beter wilt laten presteren zul je duidelijk moeten maken HOE ze dat kunnen doen en niet blijven vertellen dat ze meer hun best moeten doen of meer betrokken moeten zijn.

Betrokkenheid groeit bij met duidelijkheid over het doel, begrip hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren en goede resultaten die daar het gevolg van zijn. Bij bedrijven waar de koers onduidelijk is komen medewerkers ’s morgens later binnen. Een heldere koers gaat er vanzelf toe leiden dat ze weer eerder beginnen. De medewerkers erop aanspreken dat ze eerder moeten beginnen zal zeker niet gaan leiden tot een duidelijker koers.

Betrokken medewerkers zijn productiever én gelukkiger

Links

Probleem: Niet betrokken medewerkers

Je medewerkers zijn niet te motiveren? Het voelt als trekken aan een dood paard. Als zwemmen tegen de stroming in. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat West Europa het op één na hoogste percentage niet betrokken werknemers heeft.

https://www.charismatischleiderschap.nl/blog/dalende-betrokkenheid-waarom-werknemers-zich-in-hun-schild-terugtrekken

 

betrokken medewerkers als succesfactor voor jouw organisatie.

Passie op de werkvloer: bestaat dat? Jazeker! En daar is niks zweverigs aan.

https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/betrokken-medewerkers-zijn-belangrijk-voor-het-succes-van-jouw-organisatie

Lenard Kaptein Geschreven door: